Text versionSuomeksi | På svenska | Sámás | Romani tšimbaha | Viittomakielellä
To front page
- + Print page
Institute for the Languages of Finland
 

Web publications


Back to headlines

The Story of a Place Name

Web edition in English 2011: Marja Heikkinen, English translation; Raija
Miikkulainen, Sirkka Paikkala. This website The Story of a Place Name
presents Finnish place names. The website is based on the web exhibition
Paikannimen tarina (2010), which can also be visited in Swedish and Saami.<URL http://www.kotus.fi/index.phtml?l=en&s=3763>.

Back to headlines

Directions in Urban Place Name Research

Directions in Urban Place Name Research (2011). Compiled by Terhi Ainiala and Jani Vuolteenaho. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 23. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Verkkojulkaisu PDF (2,4 MB). URN:ISBN 978-952-5446-65-4,  ISSN 1796-041X.  <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk23/>.

Back to headlines

Sää´mǩiõll, ä´rbbǩiõll

Koltansaame, perintökieli

Eino Koponen, Jouni Moshnikoff and Satu Moshnikoff (2010): Sää´mǩiõll, ä´rbbǩiõll. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 14. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Dommjânnmlaž ǩiõli tu´tǩǩeemkõõskõs. Web publication  (PDF, 1,7 MB).

URN:ISBN 978-952-5446-55-5, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk14/>.


 


Back to headlines

Names of countries in seven languages

Maiden nimet seitsemällä kielelläMinna Salonen (editor), Sirkka Paikkala (editor-in-chief) (2009): Names of countries in seven languages. Web application: Jari Vihtari. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Material is to be continuously updated, first published on 21.10.2009. <URL http://kaino.kotus.fi/maidennimet/>
Back to headlines

Ison suomen kieliopin verkkoversio – Online Version of A Comprehensive Finnish Grammar

Iso suomen kielioppiIson suomen kieliopin verkkoversio (VISK). 2008. Editor-in-chief: Maria Vilkuna, assistent summer 2006 Markus Hamunen. IT: Jari Vihtari (editor), Outi Lehtinen (expert). Design: Anne Naukkarinen (sign: Markus Itkonen). Background group: the authors of Iso suomen kielioppi and Heli Kautonen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 5. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Research Institute for the Languages of Finland, Department of Finnish language and literature, University of Helsinki, and Finnish Literature Society).   URN:ISBN:978-952-5446-35-7, ISSN:1796-041X. (HTML:) <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/visk/>. – http://scripta.kotus.fi/visk/>. – Authors and  pubkication information. In Finnish.

Back to headlines

Land Survey Register Sääminki and Rantasalmi from the years 1562–1563

Family Names, Individual Names, Village Names and Farm Names in the Province of Savolax

Timo Alanen (toim.) 2008: Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 4. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISBN 978-952-5446-33-3, ISSN 1796-041X

URN: 978-952-5446-33-3 (ISBN). (HTML:)

<URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk4/>. In Finnish.


Back to headlines

History of Tutkimuslaitos Suomen suku

Tanner, Satu 2007: Salaperäinen Suomen suku – Tutkimuslaitos Suomen suvun historiikki. Edited by Raija Miikkulainen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 3. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. ISBN 978-52-5446-31-9, ISSN 1796-041X,
URN: 978-52-5446-31-9 (ISBN). (HTML, PDF 25 MB): <URL  http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk3/>. – Sisällys. In Finnish.


Back to headlines

Johan Haberman’s Land Survey Register from the 1620’s

Family Names, Individual Names, Village Names and Farm Names in the Province of Savolax 

Alanen, Timo (toim.) 2007: Johan Habermanin  maantarkastusluettelo Pien-Savosta 1620-luvulta. Web edition: Jari Vihtari and Raija Miikkulainen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 2. Helsinki 2007. ISBN 978-952-5446-30-2, ISSN 1796-041X, URN 978-952-5446-30-2 (ISBN). (HTML:)

<URL http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk2>. In Finnish.Back to headlines

Terms in the Finnish Reference Grammar

Iso suomen kielioppi
Sananselityksiä: Ison suomen kieliopin termejä. 2005. Edited by Riitta Korhonen and Maria Vilkuna. Net edition: Jari Vihtari.  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 1. Helsinki. (HTML): <URL http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk1>
(ISSN 1796-041X, ISBN 952-5446-16-6 ).


Back to headlines

Karelian and Karelia

Karjala, Säämäjärvi Torikka, Marja 2004: Karjala – kieli, murre ja paikka. [Karelian and Karelia – the Language, the Dialect and the Place]. Edited by Raija Miikkulainen. Maps by Anneli Hänninen. Publications of the Research Institute for the Languages of Finland No.129. Helsinki 2004. Web publication (HTML):  http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk125/ (ISSN 0355-5437, ISBN 952-5446-08-5).
[Available only in Finnish]


Back to headlines

English-Finnish-Swedish-Estonian Thesaurus for Linguistics

Kielitieteen asiasanasto: suomi–englanti–viro–saksa. 2003.  Edited by Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä and Ulla-Maija Kulonen; translated by David Steadman (English), Mare Onga (Estonian) and Wolfgang Veenker (German); IT-specialists: Tarmo Rahikainen, Mikko T. Virtanen and Outi Lehtinen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 128. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. HTML: <URL: http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/asiasanasto.html>  (ISSN 0355-5437, ISBN 952-5446-03-4).

Back to headlines

The History of Urban Place Names

Kaupunkinimistön historiaa Kaupunkinimistön historiaa. 2003. Kirjoittaneet Ritva Liisa Pitkänen, Janne Saarikivi ja Sami Suviranta. Edited by Mikko Lounela ja Raija Miikkulainen. Lay out Mikko Lounela. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 125. Helsinki.Verkkojulkaisu (HTML): <URL: http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk125/> 
 (ISSN 0355-5437, ISBN 951-9475-99-0).


Back to headlines

EU-manual


Aino Piehl and Inkaliisa Vihonen 2010: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti.  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 22. Edited from the book of Aino Pieh and Inkaliisa Vihonen: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti (3. p. 2006, ISBN 952-5446-19-0, ISSN 0355-5437). Web publication PDF (354 kB). URN:ISBN 978-952-5446-64-7, ISSN 1796-041X. <URL http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk22/>. [Published also Aino Piehl – Inkaliisa Vihonen 1999: Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi? Selvää suomea kansainvälisesti. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 108. 2nd ed. Helsinki. [Are your texts translated, are your speeches interpreted? Being articulate in Finnish internationally. Publications of the Research Institute for the Languages of Finland 108. 2nd edition. Helsinki 1999.] (ISBN 951-9475-85-0). Web versions: (ISBN 952-5446-05-0), HTML (ISBN 952-5446-06-9).]


In Swedish: Tala för att tolkas, skriva för att översättas (2001. Stockholm: Utrikesdepartementet. ISBN 91-7496-745-2), jonka kääntämistä koskevasta osasta on tehty englannin- ja ranskankielinen laitos: Writing for translation ja Écrir pour être traduit. 2010. Centre de traduction des organes de l'union européenne. ISBN 978-92-95074-06-04.


In English and in French: Translated from Swedish into English and French: Writing for translation – Écrir pour être traduit. 2003. Centre de traduction des organes de l'union européenne. (ISBN 92-894-6331-7) [Based on the second part of the Swedish publication concerning translation: Tala för att tolkas skriva för att översättäs, II Kommer din text att översättas.]


Back to headlines

Tänk om...

Marika Tandefelt 2003: Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland. [Helsingfors]: Forskningscentralen för de inhemska språken. (ISBN 952-5446-01-8). Verkkoversio (2003) kahtena PDF-tiedostona (ISBN 952-5446-04-2)  , . HTML-versio 2005 (ISBN 952-5446-15-8). <URL: http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/tank_om/>. In Swedish.


Back to headlines

Swedish Place Names in Finland – Svenska ortnamn i Finland

Svenska ortnamn i Finland. 1984. Red. av Kurt Zilliacus och Ulla Ådahl-Sundgren . – 4th ed. – Helsingfors: [Forskningscentralen för de inhemska språken]: Statens tryckericentral, [distr.], (VAPK). (ISBN  951-9475-37-0). Verkkoversio HTML (ISBN 952-5446-06-9): <URL: http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/ortnamn/>. In Swedish.


Back to headlines

Dictionary of  Finnish Sign Language

Suvi – suomalaisen viittomakielen perussanakirja. 2003. Editors: Kuurojen Liitto ry (The Finnish Association of the Deaf): Kaisa Alanne, Petri Engman, Irma Frondelius, Tommi Jantunen, Sanni Kostiainen, Minttu Laine, Kimmo Leinonen, Anja Malm, Pia Taalas, Mikaela Tillander, Ville Virtanen, viittojat Petri Engman, Kimmo Leinonen, Pia Taalas, Irma Frondelius ja hakusymbolien piirrosten tekijä Anne Piisilä; Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Leena Savolainen. © Kuurojen Liitto ry, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Made by Sininen Meteoriitti. Technologies: Microsoft. Palvelin: HP. <URL: http://suvi.viittomat.net/Index.aspx>.


Back to headlines

Kielikello on the Net – Verkko-Kielikello

Kielikello on the Net was introduced in 2001. It is an electronic summary of the issues of the printed version of the Kielikello journal since 1968.


Back to headlines

Articles

Text linguistics


Theory and methods of genre analysis

Heikkinen, Vesa (toim.) 2007: Tekstien ja niiden lajien rajankäyntiä.

Rajakkain ja sisäkkäin, kaukana ja lähekkäin. Artikkelikokoelma (HTML): <URL   http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2446> Articles. In Finnish.


Heikkinen, Vesa Lehtinen, Outi Lounela, Mikko 2001: Ihminen ja kone tekstiä mankeloimassa kuusikohtauksinen keskustelu. In Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.) 2001: XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.–20.5.2000, s. 8797. Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora B 41. Oulu: Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos, Oulun yliopisto. http://herkules.oulu.fi/isbn9514259653/ (PDF) [ref.  27.7.2004]. In Finnish.

Kankaanpää, Salli 2001: Vaatimattomasta faktojen kertojasta määrätietoiseksi mielikuvamarkkinoijaksi: Helsingin kaupungin lehdistötiedotteiden tekstianalyysiä. In Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.) 2001: XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.–20.5.2000, s. 116127. Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora B 41. Oulu: Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos, Oulun yliopisto.  http://herkules.oulu.fi/isbn9514259653/ (PDF) [ref. 27.7.2004]. In Finnish.

Heikkinen, Vesa Tiililä, Ulla (2001): Text as work, language as bureaucracy. Based on the poster presented at the 7th International Pragmatics Conference, Budapest, Hungary, 9-14 July 2000 (Vesa Heikkinen & Ulla Tiililä Text as work, language as bureaucracy: linguists on their way into the reality of institutions) (HTML): <URL:http://kaino.kotus.fi/www/artikkelit/akvaario_engl.html>.


Heikkinen, Vesa Hiidenmaa, Pirjo Tiililä, Ulla (2000): Elämää tekstiakvaariossa, työtä kielessä (based on the poster presented i Oulu  2000 esiteltyyn posteriin). In Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.) 2001: XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.–20.5.2000, s. 7686. Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora B 41 Oulu: Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos, Oulun yliopisto.  http://herkules.oulu.fi/isbn9514259653/ (PDF) [ref. 27.7.2004].
In Finnish.


Onomastics

Timo Alanen (2007): Savolaxiska släktnamn, individnanm, bynamn och gårdsnamn i ljuset av Johan Habermans jordrevningslängd från 1620-talet. (Summary: Family names, individual names, village names and farm names in the province of Savolax in the light of Johan Haberman’s land survey register from the 1620s). Based on an article published in Namn och Bygd, vol. 93, 2005, s. 89–103.

Miikkulainen, Raija (1998): Toponyms Data Bank (based on the paper read at the XIXth International Congress of Onomastic Sciences Aberdeen, August 4-11, 1996). Published in: Miikkulainen, Raija (1998): The Database of Finnish Toponyms. In W.F. H. Nicolaisen (ed.), Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences. Aberdeen, August 4-11, 1996. Volume 2. Department of English, University of Aberdeen. Aberdeen. S. 248255.

Paikkala, Sirkka 1995: Från olika namnsystem till ett enhetligt släktnamnssystem i Fin­land. NORNA-RAP­PORTER 58: Slekts­namn i Norden. Rapport frå NORNAs tjueførste sym­posium i Oslo 17.– 20. september 1992. Redigert av Kristoffer Kruken. With summa­ries in English. Uppsala. S. 109–127.

Paikkala, Sirkka (2008): Sprachliche und kulturelle Werte in der Namenplanung für Helsinki. In Nicole Eller, Stefan Hackl, Marek L'upták (toim.), Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. Regensburger Symposium, 11. bis 13. April 2007. Regensburger Studien zur Namenforschung 4. Edition vulpes: Regensburg. ISBN 978-3-939112-03-7. S. 293–307.

Paikkala, Sirkka (2009): Places, names & stories – a pilot project on geographical names in Finland. In Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham und Isolde Hausner (toim.), Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie, Bd. 18. Wien. S. 65–70.

Paikkala, Sirkka (2010): Reasons for name changes in Finland. In Terje Larsen og Tom Schmidt, Botolv onomastikkens harding. Veneskrift til Botolv Helleland på 70-årsdagen 9. juni 2010. Oslo: Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-569-1. S. 71–80.
Back to headlines


Updated 09 February 2012

 
Poutapilvi web design Oy