Aktuellt

19.1.2012

Charlotta af Hällström-Reijonen disputerar om finlandismer och språkvård

Fil.mag. Charlotta af Hällström disputerar den 3 februari 2012

inom ämnet nordiska språk vid Finska, finskugriskaoch nordiska institutionen på Helsingfors universitet. Avhandlingens rubrik är Finlandismer ochspråkvård från 1800-talet till i dag.


 

Syftet med undersökningen är att undersöka den faktiska användningen av finlandismer över tid, synen på dem från mitten av 1800-talet till i dag samt språkvårdens inverkan på bruket av finlandismer. Undersökningen visar att även om tilltron till den finlandssvenska språkvården har varit stor, särskilt under mellankrigstiden efter att Hugo Bergroths bok Finlandssvenska (1917) hade utkommit, så har språkvården ändå nått förhållandevis anspråkslösa resultat i fråga om motarbetandet av finlandismerna. Mest etablerade är finlandismer som kännetecknas av att de är stilistiskt neutrala, verkar helt svenska men trots det har stöd i finskan, och har en förskjuten betydelse i förhållande till standardsvenskan.


Länk till avhandlingen i elektronisk form.Charlotta af Hällström-Reijonen
    Foto: Ari Aalto

Tillbaka till rubrikerna